< Powrót do kursów

W kategorii Technika aktorska

Meisner Technique — wprowadzenie

meisner_crop

Głównym założeniem „Techniki Meisnera” jest być prawdziwym w wymyślonych okolicznościach („live truthfully under imaginary circumstances”). Ćwiczenia tej techniki mają zająć percepcję aktora (wzrok, słuch, ruch, emocje, relacja) na tyle efektywnie, żeby nie miał on potrzeby kontroli swojego zachowania i mógł swobodnie „być postacią”, z całym wachlarzem właściwej dla niej ekspresji. Jedną z podstawowych umiejętności jakie rozwija „Technika Meinsera” jest instynktowne zachowanie i swobodna ekspresja.

Czym ten kurs „Techniki Meisnera” różni się od innych kursów o tej nazwie?

Od lat 40-stych i 50-tych XX wieku, okresu kiedy Sanford Meisner aktywnie rozwijał swoją nowatorską technikę pracy z aktorem, pojawiło się bardzo dużo przydatnych narzędzi z obszaru komunikacji, psychologii jednostki i psychologii relacji, które idealnie wpisują się w główne założenia „Techniki Meisnera”. Kurs „Technika Meisnera — wprowadzenie” wyposaża aktorów w bardziej kompleksowe i efektywne narzędzia niż inne klasyczne kursy o tej tematyce. Poza klasycznymi narzędziami „Techniki Meisnera” aktorzy w ramach szkolenia poznają:

 1. narzędzia zaczerpnięte z „Psychologii zorientowanej na proces”
 2. subtelne sposoby odbierania sygnałów od partnera scenicznego
 3. dużo uczą się o swojej emocjonalności
 4. oraz co niezwykle istotne, w jaki sposób wykorzystywać w pracy aktorskiej swoje instynkty

Jest to kurs „Techniki Meisnera” który uwzględnia właściwe dla kultury polskiej zahamowania związane ze sposobem okazywania sobie emocji. Kurs „Technika Meisnera — wprowadzenie” kładzie akcent na poznawanie przez aktorów własnego stylu i indywidualnej dla każdego ekspresji, natomiast nie na programowanie aktorów zgodnie z jakimś zewnętrznym stylem zachowania, mówienia czy okazywania emocji. „Technika Meisnera” dopiero w takim ujęciu daje aktorowi warsztat do subtelnego, ale jednocześnie wyraźnego budowania roli.

Elementy kursu / zagadnienia / umiejętności

Ćwiczenie powtarzania tzw. „repetition exercice“ (poznawanie właściwych dla siebie mechanizmów aktywnego słuchania i patrzenia, wyrażanie swoich emocji i podążanie za impulsami oraz uważne słuchanie i obserwowanie partnera; rola partnera w scenie, znaczenie relacji w scenie; wzmacnianie sfery osobistego komfortu)

Granice tożsamości; indywidualne zahamowania, ograniczenia — znaczenie mechanizmów obronnych psychiki i uwzględnianie ich w pracy aktorskiej

Bezpieczne przekraczania strefy komfortu, poznawanie poza świadomych aspektów siebie, budowanie zaufania do partnera scenicznego i zdanie się partnera w sytuacji scenicznej

Zwracanie uwagi na sygnały wysyłane świadomie i nieświadomie: własne oraz partnera – wzmacnianie sygnałów z ciała jako droga do budowania ekspresji zaczynając od wewnętrznego doświadczenia; uwzględnianie sygnałów z ciała, nastroju, energii, uwagi, kierunków w przestrzeni, mikroruchów

Osobisty materiał emocjonalny w procesie budowania postaci i tworzenie w oparciu o niego realistycznej sceny

Osobista czynność czyli tzw. “personal activity” – realizowanie swojej czynności z jednoczesnym utrzymanie kontaktu z partnerem – kierowanie swojej uwagi

Poza świadome obszary psychiki (sny, fantazje, impulsy, popędy, fascynacje) – korzystanie z nieświadomych jakości w procesie budowania roli

Rozwijanie samoświadomości i powtarzalności środków wyrazu

 1. 10 dni (30 godzin)
 2. Grupa 6-8 os.
 3. Wczesne zapisy: 590zł
 4. Regularna cena: 670zł

Terminy kursu

 • Grupa A: poniedziałek 18.00–21.00
 • Grupa B: środa 9.00–12.00
 • Otwarcie kursu: 2 listopada 2015